یک؛ کوانتوم، عرفان و درمان

Author: مسعود ناصری

Tags: پزشکی کل نگر فلسفی هومیوپاتی

1 2 3 4 5

یک؛ کوانتوم، عرفان و درمان
Description:
کتاب «یک، کوانتوم، عرفان و درمان» نوشته‌ی «مسعود ناصری» به نظریه‌ی داناک و بررسی فلسفه‌ی پزشکی همیوپاتی از طریق آن می‌پردازد. در توضیح پشت جلد آمده است: «این کتاب مجموعه‌ای است از شاخه‌های گوناگون «یک» علم: فلسفه، عرفان، فیزیک، بیولوژی و پزشکی که به زبان ساده نوشته شده است، و برای اولین بار در دنیا نظریه‌ی نوینی به نام نظریه‌ی داناک را ارائه می‌کند که بیولوژی و فیزیک مدرن را به هم پیوند می‌زند. انسانی را تعریف می‌کند که شیخ روز روشن با چراغ در جستجویش بود. به انسانی می‌پردازد که شیخ حتی در تاریکی هم او را می‌دید ولی انسانش نمی‌دانست. تعریفی جدید و بنیادی از سلامتی، بیماری و مداوا ارائه می‌کند که می‌رود تا ستون‌های مداوای قرن ۲۱ را پایه‌ریزی کند. به دنبال یافتن تعریفی درست برای زندگی و واقعیت است! به توجیه و تشریح علت بیماری‌های مختلف می‌پردازد. از آب حیات می‌گوید؛ آبی که هر چیز می‌تواند باشد مگر آب. از پندارها می‌گوید و این که انسان اندیشه است و اندیشه انسان و سرانجام از بازیابی انسان گمشده شیخ دنیایی دیگر و از نو آدمی!» کتاب حاضر را نشر «مثلث» منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.

Please log in or register to leave a comment .
Language: FA
Genre:

More books by مسعود ناصری

صفر؛ تولد و مرگ در فیزیک جدید

“You are not done with a book until you pass it to another reader.”

Donalyn Miller

Copyright BoocShare - All Rights Reserved