מיתולוגיות

by רולאן בארת׳

Reviews

Tom
(3 weeks ago)
28 Jan, 2018
בספר זה יצר רולאן בארת סוג חדש - שנון, חריף ומעמיק - של ביקורת תרבות. שמות המותגים והפוליטיקאים השתנו מאז, כמו חלק מהמונחים שבחר להשתמש בהם. גם יעד ההתקפה המסורתי - הבורגנות - שוב איננו מה שהיה. אבל עיקר, ביקורתו של בארת נשאר שריר ותקף גם אחרי 40 שנה: הזיהוי וההוקעה הבלתי נלאים של תהליכי המיתולוגיזציה המוליכים אותנו בשווא בתחומים רבים ושונים. גם כאן והיום, כפי שעשה זאת בארת במאמריו בשנות ה - 50 בצרפת, אפשר לזהות את נטיותיהם של השיח העממי מצד אחד והשיח הרשמי מצד שני להפוך את המציאות החברתית וההיסטורית - הספוגה מאוויים, אינטרסים ויחסי כוחות בין פרטים וקבוצות - לאוסף של מהויות המעוגנות בטבע, ה"לא יעלה על הדעת", "השכל הישר" ודומיהם הם מכשירים לסילוף ורמייה עצמית בעלי יכולת התחפשות וכוח חיות בלתי נדלים

Please log in or sign up to leave a comment.
Language: EN
Genre:
Created: 28 Jan 2018 15:33
Updated: 28 Jan 2018 15:34


“You are not done with a book until you pass it to another reader.”

Donalyn Miller

Copyright BoocShare - All Rights Reserved